Nikkel en voeding

 

Door eten en drinken krijg je nikkel binnen. Hoe hoog de dagelijkse dosis nikkel  via voeding is verschilt per persoon. Het is namelijk afhankelijk van wat je eet.  Zo is bijvoorbeeld de inname van nikkel in de Verenigde Staten gemiddeld 69-162 microgram per dag. Een dieet met veel plantaardig voedsel heeft al gauw een inname van 900 microgram nikkel per dag. En dat terwijl is aangetoond dat een optimale dagelijkse inname van nikkel 25-35 microgram bedraagt!

Maar niet alleen het vegetarische of veganistische dieet leidt tot een verhoogde nikkelinname. In alle voedsel in blik zijn de concentraties nikkel erg hoog, omdat de nikkel uit het blik in het eten lekt. Ook het koken van voedsel in roestvrijstaal verhoogt het percentage nikkel in het eten.

Maximaal 10% van de nikkel in voedsel wordt geabsorbeerd in het maagdarmkanaal. De rest wordt uitgescheiden.

Oorzaken hoog nikkelgehalte

Het nikkelgehalte van voedsel wordt onder andere bepaald door de samenstelling van de bodem waar het voedsel is verbouwd. Zo hebben klei- en leemgronden een hogere concentratie aan nikkel dan bijvoorbeeld kalksteen of zandgronden. Ook heeft een kleigrond in het ene land een andere samenstelling dan in een ander land of regio.

Verder wordt het nikkelgehalte in de omgeving verhoogd door externe invloeden. Door industrie wordt het nikkelgehalte in de bodem verhoogd. Zo heeft bijvoorbeeld de bodem in de omgeving van kolencentraltes, zware industrie en benzinestations hoge nikkelwaardes. Ook autoverkeer en industrieel slib zorgen voor meer nikkel in de bodem.

Een andere externe invloed zijn de pesticiden en chemische gewasbescherming die worden gebruikt.  Deze bevatten vaak een hoog nikkelgehalte en komen door gebruik terecht op en in de planten en in de bodem. Biologische landbouw voegt minder nikkel toe aan gewassen, lucht en bodem dan reguliere landbouw.

Het kan dus zijn dat bijvoorbeeld de ene courgette een laag nikkelgehalte heeft, terwijl de andere courgette uit een andere regio een hoger nikkelgehalte heeft. Het kan zélfs sporadisch voorkomen dat een biologische groente uit eigen tuin een hogere nikkelconcentratie heeft dan een groente uit de supermarkt, wanneer je groentetuintje bijvoorbeeld naast een drukke weg ligt of in de buurt van een benzinestation.

Een natuurlijke oorzaak van verschil in nikkelgehalte is het soort wortels dat een plant heeft. Sterk gewortelde groenten hebben hogere nikkelwaarden dan groenten met korte, ondiepe wortels. Gewassen die langer in de grond zitten hebben ook langer de tijd om nikkel op te nemen uit de grond.

Sommig voedsel bevat van  nature een hoog nikkelgehalte, zoals peulvruchten, noten en granen. Maar ook de bewerking van voedsel kan leiden tot een hoog nikkelgehalte. Dit is bijvoorbeeld het geval bij cacao en dus ook chocola.

Tekort?

Nikkel heeft een belangrijke metabolische functie in het lichaam, het zorgt namelijk voor de opname van ijzer en vitamine C in het lichaam. Het volgen van een nikkelarm dieet leidt nooit tot een tekort aan nikkel, omdat het slechts in kleine hoeveelheden nodig is voor het lichaam. Ook nikkelarm voedsel levert genoeg nikkel op.

Lees verder in welk voedsel veel en waar weinig nikkel in zit.

Lees verder over het diagnosedieet

 

Bron: